Možnosti vzdelávania

Bezplatná registrácia

Prvý krok v našej spoločnosti je bezplatná nezáväzná registrácia, pri ktorej dostanete svoje osobné číslo a môžete si vyskúšať spoluprácu s nami.  Ak vás spolupráca zaujme natoľko, že budete chcieť využiť túto príležitosť na získanie stabilného, prípadne nezávislého príjmu, základný seminár je pre vás ďalším krokom.

Úvodný seminár

Základný seminár predstavuje komplexnú prezentáciu spoločnosti a vysvetlený systém NRF. Dozvieš sa všetko o filozofii NRF, získaš pohľad na financie a finančný trh naším pohľadom a zoznámiš sa so všetkými možnosťami, ktoré ti spolupráca s nami ponúka. Tento seminár predstavuje vstup do vzdelávania. Po jeho absolvovaní sa Vám otvárajú ďalšie akadémie vzdelávania.

Profi akadémia

Profi akadémia Vám umožňuje nadobudnúť odborné vedomosti, vďaka ktorým získate orientáciu na finančnom trhu. Získate všetky informácie, ktoré potrebujete nevyhnutne vedieť o finančných inštitúciách a ich produktoch. Popri každom základnom seminári sa koná aj vedľajšie preškolenie, ktoré je zakončené firemnou konferenciou plnou noviniek a aktualít. Chceme dosiahnuť, aby ľudia v našej firme nadobudli čo najviac vedomostí nakoľko sa trh s financiami a produktami neustále vyvíja a mení a je nutné sa mu prispôsobovať.

 

Ak chceš byť profesionál a spolupracovať s nami, je pre teba pripravené ďalšie vzdelávanie, ktoré je súčasťou úspechu našich spolupracovníkov.

 

Lektorská akadémia

Je v nej pripravená komplexná lektorská príprava prepojená s praxou a možným zapojením sa do lektorského tímu. Zručnosť vystupovať pred publikom a ucelene prezentovať svoje myšlienky je jedna z hlavných vlastností osobnostného rozvoja. Lektor je pre spolupracovníkov človekom, ktorý chce skúsenosti odovzdávať ďalej.

 

Manažérska akadémia

Manažérska akadémia získané manažérske vedomosti prehlbuje do praktických zručností aplikovaných do praxe pri vedení tímu. Spolupracovníci pracujú na rozširovaní svojho tímu a jeho zdokonaľovaní.

 

Riaditeľská akadémia

Akadémia riaditeľov je venovaná rozvoju v oblasti vrcholového manažmentu. Zameriava sa na tvorbu dlhodobých vzťahov, psychológie človeka, vodcovských schopností, finančného riadenia podniku, zamestnancov. Poukazuje na riadenie obchodnej firmy ako celku.