Príjemcovia

 

Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby a produkty a zefektívňovať priamu komunikáciu s našimi klientmi. Osobné údaje klientov poskytujeme povereným sprostredkovateľom na účely spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Našimi sprostredkovateľmi sú najmä spoločnosti, ktoré nám zastrešujú tieto okruhy služieb:

-         poisťovacie služby;

-         prekladateľské služby;

-         marketingové služby;

-         služby v oblasti IT;

-         služby v oblasti PR, eventov a prieskumov;

-         právne služby.