Obchodní partneri

Spoločnosť spolupracuje s uvedenými obchodnými partnermi:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Colonnade Insurance S.A.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

NN Životná poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného čl. štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

PREMIUM Insurance Company Limited

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA životní pojišťovna a.s.

UNIQA poisťovňa a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

YouPlus poisťovňa, a.s.

UNIQA d.d.s., a.s.

UNIQA d.s.s., a.s.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

VÚB Generali d.s.s., a.s.

UNIQA investiční společnost, a.s.

IAD Investments, správ. spol., a. s.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Conseq Investment Management, a.s.