O nás

Poznanie finančného trhu pod značkou NRF začalo v októbri 2012, ktorému predchádzala 10 ročná skúsenosť s finančnou sférou a ako spoločnosť prichádzame na trh s predstavením celého systému v podobe nášho know-how, ktorým je SAMOSPOTREBITEĽSTVO.

Veľmi často sme sa stretávali s neinformovanosťou , nevedomosťou ústiacou do averzie zo strany klientov a aj bežných ľudí, hlavne keď sa začalo rozprávať o peniazoch, ich význame, využití a jednotlivých finančných produktoch.

Spoločnosť NRF sa snaží o jednu podstatnú vec a tou je rozumieť peniazom na základe vlastného vzdelania. Myslíme si, že práve cesta samo-vzdelávania v oblasti financií je zárukou, že v tejto oblasti bežný človek nebude viac zavádzaný a klamaný.

Moderného človeka dnešnej doby si predstavujeme ako človeka:

  • vzdelaného a to nielen v oblasti financií,
  • schopného zabezpečiť dostatočne vysoký príjem na splnenie svojich cieľov,
  • vytvárajúceho rezervy na očakávané aj nečakané situácie,
  • zvládajúceho ošetriť riziká,
  • prosperujúceho zo sily dlhu,
  • porážajúceho infláciu.

Môže to fungovať len v prípade ak týmito všetkými schopnosťami bude bežný človek disponovať. Našou víziou je prebudiť v ľuďoch driemajúci hlad po vedomostiach o ich vlastných peniazoch, ktoré sa každým dňom snažia zarábať na svoje živobytie a využívaním finančných produktov slúžiacich správnemu účelu – bežnému človeku. Preto naša jednoduchá filozofia znie: „Naučím sa – Rozumiem – Financujem – Zarobím“